30-08-06

The City of Oakland

De eigenlijke stad Oakland werd opgericht in 1852 maar de geschiedenis gaat veel, veel verder. De stad strekt zich uit van San Francisco Bay tot in de heuvels van East Bay en is zo'n 202.4 km² groot in oppervlakte. Bij een telling van 2005 waren er 395.274 inwoners in Oakland met verschillende nationaliteiten. In 1998 werd Jerry Brown verkozen tot Burgemeester en vandaag is hij dat nog steeds.

City Hall

Mayor Jerry Brown

Zoals de rest van Californië werd ook Oakland in 1772 opgeëist als Spaanse grond. Onder het bewind van het Spaanse Rijk en nadien dat van een onafhankelijk Mexico, werd het gebied, dat later als Oakland bekend zou worden, geschonken aan ene Luis Maria Peralta voor zijn Rancho San Antonio. Het gebied rond de ranch, dat vandaag loopt in Downtown en een deel van Alameda, stond vol met Eikenbomen. Het gebied werd door de Peraltas "Encinal" genoemd, een Spaans woord voor Eikenland of Oakland. Toen Peralta in 1842 stierf, werd zijn grond verdeeld onder zijn 4 zonen. Antonio Maria en Vicente stelden het land open voor Amerikanen die zich er wilden settelen, houthakkers en kooplui. De echte nederzettingen kwamen er tijdens de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog en tijdens de Gold Rush in 1848. De eigenlijk stad oakland werd opgericht in 1852 en vanaf toen groeide de stad pas echt met de aanleg van spoorwegen en de bouw van Oakland Long Wharf op Oakland Point. De site staat vandaag bekend onder Port of Oakland.

 

The Port of Oakland is de grootste zeehaven van San Francisco Bay en de 4de drukste containerhaven in de Verenigde Staten. Tijdens de 2de Wereldoorlog was er een sterke toename van oorloggerelateerde industrie, voornamelijk scheepsbouw.

The actual city of Oakland exists since 1852 but history will take us way back in time. The city stretches from San Francisco Bay up into the East Bay Hills with about 78.2 mi². As of the census of 2005, there were 395.274 people residing in Oakland with a lot of different origines.

As the rest of California, also Oakland was claimed in 1772 as Spanish territory. During its days under the Spanish Empire and later an independent Mexico, the area which later became Oakland, was granted to Luis Maria Peralta for his Rancho San Antonio. In the area of that ranch that today is occupied by the Downtown and extending over into an adjecent part of Alameda, there grew a woodland of Oaktrees. That area was called "Encinal" by the Peraltas, a Spanish word for Oakland. When Peralta died in 1842, his land was divided over his 4 sons. Antonio Maria and Vicente opened the land to settlement by American settlers, loggers, European whalers and fur-traders. The full scale settlement and development occured during the Mexican-American war and the Gold Rush in 1848. The City of Oakland was founded in 1852 and then it grew rapidly with the constructions of railroads and the Oakland Long Wharf at Oakland Point, the site today's Port of Oakland. The Port of Oakland is the largest seaport in the San Francisco Bay area and the 4th busiest container port in the United States. During the 2nd World War, the East Bay area became home for many of war-related activities like shipbuilding.

15:47 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-08-06

Waarom zo'n brandweerstage lopen?

Waarom we zo'n brandweerstage lopen? Lastige vraag want je kan ze niet direct beantwoorden met 1 simpel antwoord. Effe kijken....ja, je hebt het land, Amerika, een heuse belevenis op zich. Een paar weken in de Verenigde Staten van Amerika verblijven is een waar avontuur en iedereen komt steeds met positieve commentaren terug naar België. Het is zelfs zo dat verschillende deelnemers na hun stage zelf trips naar de States beginnen te organiseren omdat ze zo de smaak te pakken hebben gekregen van Amerika. Gebeten door het Amerika-virus.... Wat hebben we dan nog? De brandweer uiteraard. Wij hebben een groots beeld van de brandweer in Amerika. Eerst en vooral heb je hun prachtige en grote trucks maar vooral, en dat is iets wat we in België niet kennen, de brandweermannen worden ginder gerespecteerd en door de bevolking op handen gedragen. Maar het hoofddoel van onze trip is uiteraard de stage hé, het leren. We brengen tal van werkbezoeken aan hulpcentra, brandweerscholen maar ook aan andere hulpdiensten zoals de luchthavenbrandweer, kustreddingsdiensten, helikopterreddingsdiensten, speciale ploegen die ingezet worden bij interventies met gevaarlijke stoffen..... De meeste tijd gaat echter wel uit naar de "wachten", het tofste deel van de stage eigenlijk. Alle Fire Observers worden verdeeld over verschillende brandweerposten en lopen mee wacht. De dagen worden gevuld met het gewone kazerneleven maar ook met theoretische lessen, oefeningen, werkbezoeken, sport en interventies. Ook hier leren we ontzettend veel van onze gastheren en we komen dus steeds terug naar huis met een berg aan kennis en ervaring. Kennis die we kunnen gebruiken in onze eigen brandweerdiensten thuis. Dat de VZW Fire Observers perfecte mix heeft gevonden tussen leren en recreatie blijkt uit evaluaties en lovende woorden van de deelnemers. Veel deelnemers zien wij na enkele jaren terug omdat zij zich opnieuw inschrijven voor een stage.

Dan nog even dit....de deelnemers staan zelf in voor alle kosten. Hun deelname is geheel vrijwillig, hun brandweerdienst verplicht hen niet om deze stage te volgen en daarom betalen zij alles zelf. Het beste bewijs dat een brandweerman altijd wil leren en dat elke Fire Observer ontzettend gemotiveerd is om deze stage te volgen.

 

Why do we make such training periods? Tricky question cause you can't answer it with one simple answer. Let's see......yep, You have the country, America, a huge experience. To stay a few weeks in the United States of America is a real adventure and everybody has always positive reactions when they come back to Belgium. It's even so that some Fire Observers, after their training period, plan their own trips to the States the year after, and that year after, and that year after, and that year after,.... The second reason why we come over is for the fire department. We've an awesome image about US fire departments. First of all, they've those nice, big and shiny trucks. Also something what we don't see very often in Belgium, firefighters are being respected by the community. But the main goal of our trip is learning! We've a lot of working visits to 911-centers, fire academies and other emergency services like the airport fire and rescue department, air and sea rescue services, Coast Guard, USAR-teams, HazMat-companies,.... Most time is spent on the actual ride-alongs, the coolest part of our trip! The Fire Observers are assigned to different stations where they're on watch. Days are filled with normal station life but also with classes, working visits, sports, exercises and a lot of runs. As you can imagine, we see and learn a lot from our hosts, and we come to back Belgium with tons of knowledge and experience. Knowledge that we can use in our own fire departments. According to the evaluations and the positive reactions of our members, the "VZW Fire Observers" has found the perfect mix between learning and recreation. We see a lot of our Fire Observers back after a few years, ready to make a new trip.

Oh yeah.....the members pay for all costs. Their participation isn't obligated by their fire department, it's on a voluntary base so they pay for their own. The best proof to show that a firefighter always wants to learn and that each Fire Observer is highly motivated for this training period.

14:08 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

18-08-06

De toeristische rondreis

Het grote gedeelte van de reis bestaat uit brandweerrelaterende activiteiten maar er zal ook wat tijd vrijgemaakt worden voor recreatie. Zo bezoeken we ondermeer de steden San Francisco met de gekende Golden Gate Bridge, de cable cars en uiteraard ook Alcatraz als trekpleisters, maar ook Los Angeles en Las Vegas. In Los Angeles zal ook tijd vrijgemaakt worden om een dag te vertoeven in het entertainmentspark van Universal Studios.

Californië heeft een hele mooie natuur. We hebben de prachtige panorama's langs Highway 1 maar ook Yosemite National Park en Death Valley National Park welke ongetwijfeld onze aandacht zullen genieten.

Golden Gate Bridge

Cable Car

Alcatraz

Las Vegas

Santa Monica Pier - Los Angeles

Universal Studios

Yosemite National Park

Death Valley National Park

 

Most time on our trip is spent to fire-related activities but we do have some spare time left for recreation. We'll gonna spend some time on San Francisco with the very well known Golden Gate Bridge, the cable cars and of course, Alcatraz. Los Angeles en Las Vegas are also on the visiting list. One full day is for the themepark Universal Studios in Hollywood.

California has a beautiful nature! You have those astonishing images on Highway 1, but Yosemite National Park en Death Valley National Park will get our attention as well.

 

16:12 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-08-06

Californië

De staat waar Oakland ligt is Californië. Het is één van de bekendste staten en is gelegen in het zuidwesten van de VS. Het werd in 1542 ontdekt door Juan Rodriguez Cabrillo, die als eerste Europeaan voet aan wal zette in San Diego en de staat Californië opeiste voor Spanje. Ten tijde van de ontdekkingsreizen bestond de bevolking hoofdzakelijk uit indianenstammen. Het hedendaagse Californië is sociaal, geografisch en politiek zo gevarieerd dat het niet meer met één beeld kan omschreven worden. De hoofdstad van Californië is Sacramento maar de grootste steden zijn Los Angeles, San Francisco en San Diego. Het komt met 411.049 km² op de derde plaatst van grootste staten, na Alaska en Texas. Het staat wel eerste op de lijst van grootste inwondersaantal, zo'n 37 miljoen. Het grenst aan de staten Oregon, Nevada en Arizona. Aan het westen grenst het met een kustlijn van om en bij de 1500 km aan de Grote Oceaan. Mexico ligt aan de volledige zuidelijke grenslijn. Californië kreeg de bijnaam "Golden State" en werd in 1850 erkend als 31ste staat van de Verenigde Staten van Amerika.

 

 

You can find the city of Oakland in California, one of the most famous states and situated in the Southwest of the US. It's been discovered by Juan Rodriguez Cabrillo who set foot ashore in San Diego. He was the first European and he claimed the state as Spanish territory. The capital is Sacramento but the largest cities are Los Angeles, San Francisco and San Diego. With about 158.302 square Miles it takes the third position as largest state of the US, after Alaska and Texas. It's ranked as 1st state for population with approximately 37 million peoples. It's surrounded by the states of Oregon, Nevada and Arizona. The West border exists out of beautiful coastlines with the Pacific Ocean and Mexico is at the whole South border. California got it's nickname "Golden State" and in 1850 it became the 31st state of the United States of America.

 

17:01 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

www.fireobservers.be back online!

Door enkele technische problemen is onze website een tijdje offline geweest. Vanaf vandaag zijn alle problemen terug van de baan en kan er naar hartelust gesurft worden naar www.fireobservers.be

Op deze site kan je alle reisverslagen van de stages terugvinden en ook meer informatie omtrent onze organisatie.

 

Due to some technical problems our website was a little while offline. As of now, all the problems are solved and you'll be more than welcome to visit our website on www.fireobservers.be

You can find travel stories of our ride-alongs at US fire departments and more information about our organization.

15:59 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-08-06

Oakland Fire Department als gastheer

Zoals reeds geweten zal de brandweerdienst van Oakland onze gastheer zijn voor deze stage.

Men begint te spreken van een Oakland FD in de jaren 1800. Een verzameling van "all-white" vrijwillige brandweerdiensten van toenmalige steden en oostelijke "townships" verzorgde de hulpverlening destijds. Oakland Fire Department werd officieel opgericht op 13 maart 1869. Het korps kocht het eerste gemotoriseerd voertuig aan in 1908, een voertuig voor de dienstchef. De laatste paarden die de brandweerwagens ter plaatse reden verdwenen in 1920 wanneer Oakland FD een volledig gemotoriseerd wagenpark had aangekocht.

 

Vandaag is Oakland FD een korps met ongeveer 500 brandweermannen die werken in een 3-shiftensysteem. De teller van het aantal oproepen per jaar staat momenteel op zo'n 65000. Daarvan zijn er ongeveer 600 brandoproepen, de rest bestaat uit 80% medische interventies en brandweertechnische tussenkomsten. De algemene leiding van het korps berust bij Fire Chief Dan Farrel. De brandweerdienst huist tal van wagens in haar 25 stations. In eerste lijn zijn dat onder andere 25 autopompen, 7, autoladders, 1 materiaalwagen, 1 OGS-wagen, 6 wagens voor vliegveldbrandbestrijding en 3 commandowagens.

 

As you all know, the Oakland Fire Department will be our host for the coming trip in September.

Oakland FD started in the early 1800's as a series of "all-white" volunteer fire brigades of east bay townships and cities at that time. The Oakland Fire Department was officially organized on march 13th 1869. They bought their first motorized vehicle in 1908, the Chief's car. The fire horses faded away when Oakland FD had transferred to motorized equipment in 1920.

Today Oakland Fire Department is a high-quality emergency service agency with about 500 uniformed firefighters, they work in 3 shifts. The counter for the annualy amount of calls stands now at approx. 65000. They've about 600 fire calls a year. Then we've 80% medical assistance and the rest is technical assistance. The department is led by Fire Chief Dan Farrel. The fire service houses a lot of vehicles in their 25 stations. Their front line apparatus: 25 engines, 7 trucks, 1 rescue, 1 HazMat, 6 crashtenders for airport firefighting, 3 Battalions.

 

12:08 Gepost door Fire Observers in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |